Xem chi tiet tin - Sở Giao thông vận tải

 

Triển khai thực hiện Công văn số 702/BTP-QLXLVPHC&TDTHPL ngày 15/3/2021 của Bộ Tư pháp về việc hướng dẫn triển khai nhiệm vụ cải thiện điểm số và duy trì thứ hạng Chỉ số B1 năm 2021

Ngày 14-05-2021

Để triển khai kịp thời, thực chất và hiệu quả nhiệm vụ được Chính phủ giao về cải thiện điểm số và duy trì thứ hạng Chỉ số chi phí tuân thủ pháp luật (B1) trong năm 2021, Bộ Tư pháp đã ban hành Công văn số 702/BTP-QLXLVPHC&TDTHPL ngày 15/3/2021 của Bộ Tư pháp về việc hướng dẫn triển khai nhiệm vụ cải thiện điểm số và duy trì thứ hạng Chỉ số B1 năm 2021.

* Để xem thêm chi tiết, tải về tại đây
1. CV 702BTP CHI SO B1.pdf_20210514074013.pdf

Đang online: 1
Hôm nay: 950
Đã truy cập: 766242
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.