Xem chi tiet tin - Sở Giao thông vận tải

 

Triển khai thực hiện Quyết định số 1740/QĐ-BGTVT ngày 30/9/2021, Quyết định số 1777/QĐ-BGTVT ngày 10/10/2021 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải.

Ngày 13-10-2021

Để từng bước khôi phục lại hoạt động vận tải hành khách đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh COVID-19; tạo điều kiện để vận chuyển hành khách phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân, bảo đảm an toàn, thống nhất giữa các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; kết nối hiệu quả giữa các phương thức vận tải hành khách; góp phần thúc đẩy quá trình phục hồi kinh tế.

Bộ Giao thông vận tải đã Ban hành Quyết định số 1740/QĐ-BGTVT ngày 30/9/2021 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành Hướng dẫn tạm thời về tổ chức hoạt động vận tải hành khách của 5 lĩnh vực (đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa, hàng hải, hàng không) đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh COVID-19; Quyết định số 1777/QĐ-BGTVT ngày 10/10/2021 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về việc Ban hành quy định tạm thời về thí điểm tổ chức hoạt động vận tải hành khách đường bộ đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19.

(Đính kèm Quyết định số 1740/QĐ-BGTVT ngày 30/9/2021, Quyết định số 1777/QĐ-BGTVT ngày 10/10/2021 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải)

Sở Giao thông vận tải đề nghị các đơn vị vận tải trên địa bàn tỉnh nghiên cứu, đề xuất triển khai thực hiện./.


Đang online: 1
Hôm nay: 402
Đã truy cập: 773221
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.