Xem chi tiet tin - Sở Giao thông vận tải

 

Triển khai thực hiện Quyết định số 1887/QĐ-BGTVT ngày 28/10/2021 và Quyết định số 1893/QĐ-BGTVT ngày 30/10/2021 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải.

Ngày 18-11-2021

Ngày 28/10/2021, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành Quyết định số 1887/QĐ-BGTVT về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Quy định tạm thời về tiếp tục triển khai các đường bay nội địa chở khách thường lệ đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 ban hành kèm theo Quyết định số 1840/QĐ-BGTVT ngày 20/10/2021 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải; Quyết định số 1893/QĐ-BGTVT ngày 30/10/2021 về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Hướng dẫn tạm thời về tổ chức hoạt động vận tải đường sắt thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 ban hành kèm theo Quyết định số 1839/QĐ-BGTVT ngày 20/10/2021 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải.

(Đính kèm Quyết định số 1887/QĐ-BGTVT ngày 28/10/2021 và Quyết định số 1893/QĐ-BGTVT ngày 30/10/2021 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải)

Sở Giao thông vận tải Hậu Giang đề nghị các tổ chức và cá nhân có liên quan triển khai thực hiện theo nội dung Hướng dẫn tạm thời này./.


Đang online: 1
Hôm nay: 354
Đã truy cập: 769833
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.