Xem chi tiet tin - Sở Giao thông vận tải

 

Triển khai vận hành phần mềm kê khai thông tin  Giấy nhận diện cho phương tiện vận tải hàng hóa

Ngày 08-09-2021

Thực hiện Công văn số 6306/TCĐBVN-KHCN,MT&HTQT ngày 01/9/2021 của Tổng cục Đường bộ Việt Nam về việc triển khai vận hành phần mềm kê khai thông tin  Giấy nhận diện cho phương tiện vận tải hàng hóa.

Để tiếp tục đảm bảo thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật, chấn chỉnh, xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm có liên quan đến công tác tổ chức hoạt động vận tải bằng xe ô tô trong thời gian xảy ra dịch Covid-19, Sở Giao thông vận tải đề nghị các Doanh nghiệp, đơn vị vận tải thực hiện một số nội dung cụ thể như sau:

1. Hiện nay, các đối tượng “cò mồi luồng xanh” lợi dụng việc cấp Giấy nhận diện phương tiện mã QRCode để thu lợi bất chính, gây bức xúc trong dư luận. Sở Giao thông vận tải Hậu Giang đề nghị các Doanh nghiệp, đơn vị vận tải tăng cường hướng dẫn, tuyên truyền cho đội ngũ lái xe và xã viên mình quản lý về trình tự kê khai thông tin Giấy nhận diện phương tiện mã QRCode tại địa chỉ https://vantai.drvn.gov.vn . Sau khi nhận được mã QRCode mới, đề nghị in và dán lên xe. Việc kê khai thông tin để nhận Giấy nhận diện phương tiện có mã QRCode được thực hiện tự động trên phần mềm của Tổng cục Đường bộ Việt Nam (không phải qua phê duyệt của Sở Giao thông vận tải).

2. Giấy nhận diện phương tiện mã QRCode không phải là điều kiện bắt buộc khi phương tiện lưu thông vận chuyển hàng hoá, Giấy nhận diện phương tiện mã QRCode để nhận diện và ưu tiên cho phương tiện trong quá trình tổ chức, điều tiết giao thông khi xảy ra dịch Covid-19. Phương tiện vận tải hàng hoá có hay không có Giấy nhận diện phương tiện mã QRcode đều được phép vận chuyển hàng hoá khi đáp ứng các điều kiện về phòng, chống dịch Covid-19.

3. Doanh nghiệp, đơn vị vận tải tăng cường công tác tuyên truyền cho lái xe và người đi cùng kê khai thông tin khai báo y tế của mình trước khi vận chuyển hàng hóa tại địa chỉ: https: //suckhoe.dancuquocgia.gov.vn để phục vụ kiểm soát tại chốt nhanh chóng, giảm ùn tắc và góp phần phục vụ cho công tác phòng, chống dịch bệnh được hiệu quả.

Sở Giao thông vận tải Hậu Giang thông báo đến các Doanh nghiệp, đơn vị vận tải tiếp tục triển khai thực hiện.


Đang online: 1
Hôm nay: 323
Đã truy cập: 769802
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.