Xem chi tiet tin - Sở Giao thông vận tải

 

Vận động, tuyên truyền người dân tháo dở các lều, quán, pano quảng cáo, áp phích… xây dựng lấn chiếm hành lang an toàn giao thông trên tuyến đường tỉnh 925 thuộc huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang.

Ngày 11-09-2020

Thực hiện kế hoạch của Ban An toàn giao thông huyện Châu Thành về giải tỏa hành lang an toàn giao thông trên địa bàn huyện Châu Thành năm 2020.

Vận động, tuyên truyền người dân tháo dở các lều, quán, pano xây dựng lấn chiếm hành lang ATGT trên tuyến đường tỉnh 925.

Đoạn Quản lý giao thông thủy bộ đã phối hợp với Ban An toàn giao thông huyện Châu Thành, Thanh tra giao thông vận tải 3, Công an huyện, Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện, UBND các xã, thị trấn và Tổ giải tỏa hành lang an toàn giao thông tiến hành ra quân, kiểm tra, vận động, tuyên truyền người dân tháo dở các lều, quán, pano quảng cáo, áp phích… xây dựng lấn chiếm hành lang an toàn giao thông trên tuyến đường tỉnh 925 làm ảnh hưởng đến vẽ mỹ quan và che khuất tầm nhìn của người điều khiển giao thông. Qua hai ngày ra quân triển khai thực hiện nhận được sự đồng tình, ủng hộ và chấp hành tự tháo dở của người dân, từ đó nhận thấy được ý thức cũng như trách nhiệm của người dân trong việc bảo vệ hành lang đường bộ./.


Đang online: 1
Hôm nay: 370
Đã truy cập: 769849
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.