Xem chi tiet tin - Sở Giao thông vận tải

 

Vận động, tuyên truyền người dân tháo dở mái che xây dựng cặp mép đường che khuất tầm nhìn và cắt cây, tỉa cành đảm bảo tầm nhìn lưu thông thông thoáng trên tuyến đường tỉnh.

Ngày 25-11-2020

Nhằm quản lý tốt kết cấu hạ tầng giao thông và bảo vệ tốt hành lang an toàn giao thông đường bộ, góp phần đảm bảo an toàn giao thông, Đoạn Quản lý giao thông thủy bộ kết hợp với Thanh tra giao thông vận tải, Công an huyện, Ủy ban nhân dân xã tiến hành vận động, tuyên truyền người dân tháo dở mái che xây dựng cặp mép đường che khuất tầm nhìn và cắt cây, tỉa cành gây ảnh hướng đến an toàn giao thông khi phương tiện lưu thông.