Xem chi tiet tin - Sở Giao thông vận tải

 

Về việc hướng dẫn tạo thuận lợi (tạo luồng xanh) cho phương tiện vận chuyển hàng hóa và vận chuyển chuyên gia, công nhân trong thời gian thành phố Hồ Chí Minh thực hiện Chỉ thị 16.

Ngày 12-07-2021

1. Hướng dẫn đăng ký cấp “ Thẻ nhận diện phương tiện” đi, đến và quá cảnh qua địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

* Loại hình vận chuyển được cấp Thẻ nhận phương tiện

- Xe ô tô vận chuyển hàng hóa thiết yếu (nhu yếu phẩm, thực phẩm tươi sống, rau củ quả…) từ các tỉnh đi, đến địa bàn tỉnh, thành phố Hồ Chí Minh và ngược lại.

- Xe ô tô vận chuyển hàng hóa phục vụ sản xuất kinh doanh, hàng hóa, xe chở chuyên gia, công nhân từ các tỉnh đi, đến địa bàn thành phố Hồ Chí Minh và ngược lại, phục vụ hoạt động của các khu chế xuất, khu công nghiệp trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

- Xe ô tô vận chuyển hàng hóa đến các cảng từ các tỉnh đi, đến thành phố Hồ Chí Minh và ngược lại.

- Xe ô tô vận chuyển hàng hóa thiết yếu, xe ô tô vận chuyển hàng hóa phục vụ sản xuất kinh doanh, hàng hóa đến các cảng, khu công nghiệp, xe chở chuyên gia, công nhân của các khu chế xuất, khu công nghiệp “quá cảnh” (đi qua) địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.  

2. Trình tự thực hiện

- Các đơn vị thực hiện văn bản đề nghị (Phụ lục 1) kèm danh sách các thông số của phương tiện (tập tin có định dạng .pdf và file excel theo Phụ lục 2) và gửi về Sở GTVT tỉnh Hậu Giang qua Email: pqlvthg@gmail.com.

- Sở Giao thông vận tải tỉnh Hậu Giang xem xét, tổng hợp và gửi đến Email: sogtvt@tphcm.gov.vn của Sở Giao thông vận tải thành phố Hồ Chí Minh để được xem xét, giải quyết.

Lưu ý: Các nội dung tại Phụ lục 2 phải bảo đảm thông tin chính xác, đơn vị đề nghị phải chịu trách nhiệm đối với nội dung đã kê khai.

Trong quá trình thực hiện, nếu gặp khó khăn vướng mắc đề nghị các doanh nghiệp liên hệ với Ông Nguyễn Thái Học, Phó trưởng phòng Quản lý vận tải, Phương tiện và Người lái - Sở Giao thông vận tải tỉnh Hậu Giang, số điện thoại 0909530099 để được hỗ trợ./.


Đang online: 2
Hôm nay: 973
Đã truy cập: 766265
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.