Xem chi tiet tin - Sở Giao thông vận tải

 

Đẩy mạnh thực hiện Đề án “Xây dựng chính quyền điện tử và đô thị thông minh”

Ngày 10-01-2021

Chiều ngày 17-8, ông Lê Tiến Châu, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, cùng các Phó Chủ tịch UBND tỉnh và các thành viên Ban Chỉ đạo, có cuộc họp với đơn vị tư vấn để nghe báo cáo Đề án “Xây dựng chính quyền điện tử và đô thị thông minh (CQĐT&ĐTTM)” tỉnh, giai đoạn 2020-2025.

Đề án CQĐT&ĐTTM tỉnh được xây dựng dựa trên quan điểm ứng dụng công nghệ thông tin rộng rãi và hiệu quả trong mọi hoạt động của các cơ quan nhà nước tỉnh làm cơ sở để phục vụ công tác cải cách hành chính, nâng cao năng suất lao động, góp phần hiện đại hóa nền hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh, đảm bảo an ninh mạng, an toàn thông tin.

Việc xây dựng CQĐT&ĐTTM tỉnh với mục tiêu tổng quát là ứng dụng công nghệ thông tin và các giải pháp đồng bộ vào các ngành kinh tế - xã hội của tỉnh để nâng cao năng lực quản lý, chất lượng, hiệu quả các hoạt động kinh tế - xã hội, tạo ra môi trường sống an toàn, sạch đẹp, phục vụ tốt cho người dân, doanh nghiệp và khách du lịch. Triển khai mô hình thí điểm tại thành phố Vị Thanh, phấn đấu đến năm 2025 thành phố Vị Thanh trở thành đô thị thông minh của Việt Nam.

Tổng kinh phí thực hiện đề án khoảng 363 tỉ đồng; trong đó, kinh phí đã cấp năm 2020 là 23,8 tỉ đồng, còn lại giai đoạn 2021-2025 là 339,5 tỉ đồng. Qua đây, đơn vị tư vấn đề xuất lộ trình thực hiện xây dựng Đề án CQĐT&ĐTTM tỉnh theo 3 giai đoạn. Trước mắt năm 2020, sẽ ưu tiên triển khai hoàn thiện các giải pháp trong lĩnh vực chính quyền điện tử và triển khai thí điểm các giải pháp đô thị thông minh như Trung tâm điều hành và ứng dụng tương tác với người dân.

Giai đoạn 2021-2022, tiếp tục đánh giá kết quả triển khai các giải pháp trong giai đoạn 2020, mở rộng triển khai các giải pháp hoàn thiện xây dựng chính quyền điện tử. Bổ sung triển khai một số giải pháp lĩnh vực khác như an ninh trật tự, môi trường, du lịch... Riêng giai đoạn 2023-2025 và sau 2025, tập trung hoàn thiện các giải pháp triển khai, phát triển mô hình đô thị thông minh trên phạm vi toàn tỉnh.

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, ông Lê Tiến Châu đề nghị đơn vị tư vấn cùng với Sở Thông tin và Truyền thông nghiên cứu chương trình phối hợp cũng như tính toán, xác định lại các chỉ tiêu, nhiệm vụ, mục tiêu xây dựng để cập nhật đưa vào nội dung đề án. Đồng thời, giao Sở Thông tin và Truyền thông sớm hoàn thiện, trình Đề án “Xây dựng CQĐT&ĐTTM” vào kỳ họp gần nhất của HĐND tỉnh và trình UBND tỉnh phê duyệt trước ngày 30-9 tới.

Chủ tịch UBND tỉnh còn giao Sở Thông tin và Truyền thông hoàn thành việc triển khai thí điểm Trung tâm giám sát điều hành đô thị thông minh (IOC), Trung tâm giám sát an ninh mạng (SOC) và khai trương trước ngày 30-9-2020. Giao Văn phòng UBND tỉnh tăng số lượng và chất lượng các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 trên Cổng dịch vụ công, bảo đảm đạt tối thiểu 400 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 vào tháng 12 năm nay.

Ông Lê Tiến Châu cũng lưu ý Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính cần tham mưu, trình phương án phân bổ nguồn vốn đầu tư phát triển, chi thường xuyên và sự nghiệp khoa học cho các dự án trong Đề án “Xây dựng CQĐT&ĐTTM” sau khi được phê duyệt. Các sở, ngành, địa phương cần chỉ đạo quyết liệt, phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan để triển khai sử dụng hiệu quả các phần mềm; tham gia sử dụng, ký số trên văn bản điện tử thay dần việc ký trên văn bản giấy...

Nguồn: Báo Hậu Giang


Đang online: 1
Hôm nay: 387
Đã truy cập: 419891
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.