Xem chi tiet tin - Sở Giao thông vận tải

 

Đề án Xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh Hậu Giang

Ngày 10-01-2021

Ngày nay, công nghệ thông tin đóng vai trò vô cùng quan trọng đối với sự phát triển của mỗi quốc gia. Nó giúp rút ngắn khoảng cách địa lý, rào cản văn hóa của các nước trên khắp thế giới. Cùng với đó, Chính phủ điện tử được sử dụng như một công cụ đắc lực hỗ trợ sự phát triển kinh tế - xã hội, văn hóa, giáo dục trong xu thế hội nhập quốc tế hiện nay.

Việc ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước, hướng tới phát triển Chính phủ điện tử là xu thế tất yếu, là mô hình phổ biến của nhiều quốc gia, xây dựng CPĐT trở thành nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của bất cứ Chính phủ nào. CPĐT cho phép người dân tương tác, tăng tính minh bạch, giảm chi phí, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của Chính phủ, góp phần làm giảm tiêu cực, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh, quốc phòng.

Hiện nay, có nhiều định nghĩa về CPĐT. Trong Đề án này, Chính phủ điện tử được hiểu như hướng dẫn của Bộ Thông tin và Truyền thông tại Công văn số 1178/BTTTT-THH ngày 21/04/2015: “Chính phủ điện tử là chính phủ ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông nhằm tăng hiệu quả hoạt động của các cơ quan chính phủ, phục vụ người dân và doanh nghiệp tốt hơn”. (Chính phủ điện tử theo mô hình cấp tỉnh hoặc thành phố gọi là Chính quyền điện tử).

* Để xem thêm chi tiết, tải về tại đây
1. deanhoanchinh-1 (1).doc_20210110213315.doc

Đang online: 1
Hôm nay: 551
Đã truy cập: 420055
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.