Xem chi tiet tin - Sở Giao thông vận tải

 

Điều chỉnh Quy hoạch hệ thống cơ sở đào, trung tâm sát hạch lái xe trên địa bàn tỉnh Hậu Giang đến năm 2020, định hướng đến năm 2030

Ngày 07-08-2020

Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang ban hành Quyết định số 1552/QĐ-UBND ngày 05 tháng 11 năm 2015 về việc điều chỉnh Điểm 3.1, Điểm 3.2 Khoản 3 Mục I Điều 1 Quyết định số 745/QĐ-UBND ngày 02 tháng 6 năm 2014 của Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang với một số nội dung về quy hoạch cơ sở đào tạo lái xe đến năm 2020, định hướng đến năm 2030; quy hoạch trung tâm sát hạch lái xe đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.

* Để xem thêm chi tiết, tải về tại đây
1. QD 1552 dieu chinh quy hoach co so dao tao.docx_20200807093333.docx

Đang online: 1
Hôm nay: 967
Đã truy cập: 766259
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.