Xem chi tiet tin - Sở Giao thông vận tải

 

Đoạn Quản lý giao thông thủy bộ thực hiện sơn cột km trên tuyến đường tỉnh 928.

Ngày 29-11-2022

Thực hiện công tác duy tu sửa chữa thường xuyên trên các tuyến đường tỉnh năm 2022, đảm bảo phát huy hiệu quả của hệ thống an toàn giao thông trên các tuyến đường tỉnh, Đoạn QLGTTB đã tiến hành sơn lại cột km trên các tuyến đường tỉnh, trong đó có tuyến đường tỉnh 928, nhằm đảm bảo phát huy hiệu quả, hiệu lực báo hiệu, hướng dẫn người tham gia giao thông chú ý, quan sát, góp phần đảm bảo an toàn giao thông trên tuyến.

Sơn lại cột Km bị lu mờ, trên tuyến đường tỉnh 928.


Đang online: 1
Hôm nay: 475
Đã truy cập: 769953
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.